Cách Thức Mua Thuốc

Muốn mua thuốc, chi phiếu và đơn đặt thuốc xin gửi về:

Dr. Phạm Hoàng Trung
9822 Bolsa Ave. Suite E
Westminster, CA 92683-6698
U.S.A

Xin quý vị lưu ý, văn phòng chúng tôi không nhận đặt thuốc trên online. Xin click vào đơn đặt thuốc dưới đây để in. (Máy cần có Acrobat Reader)

Don Dat Thuoc

  • Chúng tôi có nhận: Money Order, Visa, Master Cards.
    • Trong Hoa Kỳ: Nếu mua trên $100.00 được miễn tiền cước phí, mua dưới $100.00 xin trả thêm $5.00 tiền cước phí.
    • Ngoài Hoa Kỳ như: Canada, Á Châu, Âu Châu, Úc Châu v.v…,mua dưới 6 chai xin trả $20.00 cước phí, trên 6 chai xin trả $30.00 cước phí.
    • Gửi về Việt Nam xin trả $2.00 cước phí cho mỗi chai.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu hải quan quốc gia quý vị cư ngụ khám giữ thuốc và bắt đóng thuế.


Ðể biết thêm chi tiết xin xem trang LIÊN LẠC

hoặc gọi về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung theo số điện thoại miễn phí:

1-800-328-6482

Ngoài nước Mỹ và Canada xin gọi số điện thoại:

1-714-775-2026

The products and information found on www.PhamHoangTrung.com are not intended to replace professional medical advice or treatment. These above statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. Our dietary supplements are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease or medical condition. Individual results may vary. PhamHoangTrung.com urges you to seek the advice of your family doctor for any health concern lasting more than two weeks, and to share with your provider any information pertaining to your health and well-being, including the use of supplemental nutrition.

Các sản phẩm và thông tin tìm thấy trên quảng cáo và trên trang nhà của Bác Sĩ Phạm Hoàng Trung www.PhamHoangTrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh và lời khuyên của bác sĩ gia đình. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi Cơ Quan Quản Lý về Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA). Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn hai tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng.


Về Trang Nhà | Lên Đầu Trang