CÁCH THỨC MUA THUỐC

Muốn mua thuốc, chi phiếu và đơn đặt thuốc xin gửi về:

Dr. Phạm Hoàng Trung
9822 Bolsa Ave. Suite E
Westminster, CA 92683, U.S.A.

Xin quý vị lưu ý, văn phòng chúng tôi không có nhận đặt thuốc trên online. Xin click vào đơn đặt thuốc dưới đây để in. (Máy cần có Acrobat Reader)

Don Dat Thuoc

  • Chúng tôi có nhận: Money Order, Visa, Master Cards.

    - Trên $100 miễn tiền cước phí (chỉ áp dụng khi mua tại Hoa Kỳ), dưới $100 xin trả thêm $5 tiền cước phí.

    - Ngoài Hoa Kỳ như: Canada, Á Châu, Âu Châu, Úc Châu v.v...,mua dưới 6 chai xin trả $10 cước phí, trên 6 chai xin trả $20 cước phí.

    - Gửi về Việt Nam xin trả $2 cước phí cho mỗi chai.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu hải quan quốc gia quý vị cư ngụ khám giữ thuốc và bắt đóng thuế.

Ðể biết thêm chi tiết về các đại lý phân phối thuốc ngoài nước Mỹ xin xem trang LIÊN LẠC
hoặc gọi về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung theo số điện thoại miễn phí:
1-800-328-6482

Ngoài nước Mỹ và Canada xin gọi số điện thoại:

1-714-775-2026